Aðstoðarleikskólastjóri Sólvöllum Neskaupstað

21.4.2015

Leikskólinn Sólvellir Neskaupstað auglýsir til umsóknar stöðu aðstoðarleikskólatjóra og stöðu sérkennslustjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur:

  • stöðu aðstoðarleikskólastjóra er leikskólakennaramenntun skilyrði
  • Í stöðu sérkennslustjóra er sérkennaramenntun æskileg eða önnur sambærileg uppeldismenntun s.s. þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. 
  • Jákvæðni og sveiganleiki í samskiptum.
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
  • Góð íslenskukunnátta áskilin.
  • Ábyrgð og stundvísi.

Sólvellir er fimm deilda leikskóli sem starfar í anda hugmynda John Dewy og Howards Gardners. Á Sólvöllum starfa 109 börn á aldrinum eins árs til sex ára.

Allir skólar í Fjarðabyggð vinna eftir uppeldi til ábyrgðar og ART. Læsi og stærðfræði eru áherslur okkar í vetur.

Umsóknarfrestur er til 1.maí nk. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 4. ágúst 2015.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um. Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og FL.

Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri Halla Höskuldsdóttir, 477 1485, solvellir@skolar.fjardabyggd.is.

Umsókn og ferilsskrá skal senda rafrænt á vef leikskólans, leikskolinn.is/solvellir.