Bæjarstjóri

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins og æðsti yfirmaður starfsliðs stjórnsýslunnar. Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo miklu leyti sem bæjarstjórn ákveður ekki annað. Hann er prókúruhafi bæjarsjóðs, undirritar skjöl varðandi kaup og sölu fasteigna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbindingar hans. Hann kemur fram fyrir hönd sveitarfélagsins og er ábyrgur fyrir starfsemi þess. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjarstjórnar, semur dagskrá og boðar til funda. Hann á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Jafnframt hefur hann rétt til setu á fundum ráða bæjarins með sömu réttindum.

Pantaðu viðtal við bæjarstjóra í síma 470 9000.

Páll Björgvin GuðmundssonPáll Björgvin Guðmundsson hefur verið bæjarstjóri Fjarðabyggðar frá 15. september 2010. Áður starfaði hann sem útibússtjóri Íslandsbanka á Austurlandi og sem fjármálastjóri Fjarðabyggðar á árunum 2004-2008. Páll Björgvin er viðskiptafræðingur (B.Sc.) og með MBA meistaragráðu með fjármálastjórnun sem sérsvið.