Eigna, skipulags- og umhverfisnefnd

Nefndin fer með eignaumsýslu, málefni veitna, þjónustu- og tækjamiðstöðvar og umferðar- og umferðaröryggismál. Nefndin varð til við samruna mannvirkjanefndar og umhverfis- og skipulagsnefndar. Landbúnaðarnefnd starfar í umboði nefndarinnar. 

Nefndin skal móta stefnu bæjarins varðandi mannvirki og umsjón þeirra, náttúruvernd og umhverfismál, þ.m.t. meðferð úrgangs, skipulags- og byggingarmál og samgöngu- og umferðaröryggismál. Nefndin skal taka ákvarðanir og gera tillögur til bæjarráðs um málefni á verksviði sínu. Jafnframt hefur nefndin eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun á verksviði hennar sé fylgt. Þá fer nefndin með önnur þau verkefni sem bæjarráð ákveður.

Aðalmenn

Eiður Ragnarsson formaður (B)
Ragnar Sigurðsson varaformaður (D)
Svanhvít Yngvadóttir (B)
Esther Ösp Gunnarsdóttir (L)
Einar Már Sigurðarson (L)

Varamenn

Daði Benediktsson (B)
Anna Sigríður Karlsdóttir (B)
Óskar Þór Hallgrímsson (D)
Stefán Már Guðmundsson (L)
Kristjana Guðmundsdóttir (L)