Fjármálasvið

Fjármálasvið hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri starfsemi sveitarfélagsins og stofnana þess. Það sér um innheimtu og álagningu gjalda, undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar, eftirlit með ráðstöfun fjárveitinga stofnana innan ársins og færslu bókhalds fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans, ásamt kostnaðareftirliti og innkaupastjórn.

 Fjármálasvið sér einnig um gerð ársreiknings fyrir bæjarsjóð og stofnanir í samráði við endurskoðendur bæjarins.  Sviðið er stoðsvið sem veitir þjónustu þvert á fagsvið sveitarfélagsins.

Fjármálastjóri

Fjármálastjóri ber m.a. ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar í fjármálum, yfirumsjón með fjárhags- og starfsáætlunargerð, rekstrareftirliti og tillögum til að auka hagkvæmni og skilvirkni í rekstri.

Þá ber fjármálastjóri ábyrgð á innkaupamálum, fjárreiðum og álagningu og innheimtu gjalda, bókhaldi og ársreikningi.