Stjórnsýslu- og þjónustusvið

Hlutverk stjórnsýslu- og þjónustusviðs Fjarðabyggðar er að vinna fyrir bæjarbúa og stuðla að skilvirkri og góðri þjónustu. Sviðið er ábyrgt fyrir almennri þjónustu bæjarskrifstofu, stjórnsýslu og skjalamálum, gæðamálum, mannauðs- og kjaramálum, upplýsingatæknimálum, markaðs- og kynningarmálum, menningar- og safnamálum, atvinnu- og ferðamálum auk ýmissa þróunarmála. Sviðið er stoðsvið sem veitir þjónustu þvert á fagsvið sveitarfélagsins.

Í þjónustu felst m.a. ráðgjöf til stjórnenda í þeim málum sem falla undir sviðið. Þá annast sviðið undirbúning funda bæjarstjórnar, bæjarráðs og atvinnu- og menningarnefndar, framkvæmd þeirra og afgreiðslu mála. Sviðið er skipað átta starfsmönnum sem vinna saman í þremur teymum og er áhersla lögð á þétt samstarf starfsmanna um lausnir verkefna. Teymin eru stjórnsýslu- og þjónustuteymi, mannauðs- og kjarateymi og markaðs-, atvinnu- og menningarteymi.

Bæjarritari

Bæjarritari ber ábyrgð á stjórnsýslu, þróunarstarfi og nýsköpun í stjórnsýslu Fjarðabyggðar, mannauðsmálum og undirbúningi stefnumótunar og upplýsingagjöf til starfsmanna og stjórnenda vegna launa- og starfsmannamála, samninga og verklagsreglna.  Þá ber bæjarritari ábyrgð á þjónustu bæjarskrifstofanna gagnvart íbúum, stjórnendum bæjarfélagsins og kjörnum fulltrúum. Hann hefur umsjón með launamálum og launavinnslu, starfsmannastefnu og starfsmannahaldi bæjarins, samskiptum vegna kjarasamninga og túlkun á þeim og stefnumörkun og eftirliti í starfsþróunar og símenntunarmálum.  Þá hefur hann yfirumsjón með rekstri upplýsingakerfa bæjarins og miðlun almennra upplýsinga innan og utan sveitarfélagsins.

Bæjarritari ber ábyrgð á þjónustu og ráðgjöf við bæjarstjórn og bæjarráð. Hann ber ásamt bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar ábyrgð á að mál séu vel undirbúin fyrir bæjarstjórnarfundi og gögn aðgengileg og greinargóð.  Sama á við um undirbúning mála fyrir bæjarráðsfundi með formanni bæjarráðs og bæjarstjóra. Þá ber hann ábyrgð á eftirfylgni mála sem afgreidd eru í bæjarráði, bæjarstjórn og atvinnu-og menningarnefnd. Fyrir hönd bæjarstjórnar annast hann eftirlit með framkvæmd heildarstefnukorts Fjarðabyggðar. Bæjarritari er staðgengill bæjarstjóra. Hefur yfirumsjón með ferða- upplýsinga- og menningarmálum sveitarfélagsins í nánu samráði og samstarfi við bæjarstjóra.

Starfsmenn stjórnsýslu- og þjónustusviðs

Nafn Starfsheiti Sími
Andrea Borgþórsdóttir Skjalafulltrúi - Archivist 470 9097
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir Verkefnastjóri atvinnumála - Business development manager 861 7595
Gunnar Jónsson Bæjarritari - Deputy Mayor 470 9062
Gunnlaugur Sverrisson Forstöðumaður stjórnsýslu - Director of Administration 470 9092
Helga Guðrún Jónasdóttir Markaðs- og upplýsingafulltrúi - Communication Officer 470 9036
Kolbrún Þrastardóttir Móttökufulltrúi - Receptionist 470 9099
María Ósk Óskarsdóttir Deildarstjóri mannauðs- og símenntunarmála - Head of Human Resources Division 470 9022
Páll Björgvin Guðmundsson Bæjarstjóri - Mayor 470 9091
Pétur Sörensson Forstöðumaður Safnastofnunar - Director Museum Institute 470 9063
Þórdís Sigurðardóttir Deildarstjóri launadeildar - Head of Salaries Divison 470 9004