Atvinnulíf og þjónusta

Atvinnulíf stendur styrkum fótum í Fjarðabyggð. Fjarðabyggðahafnir eru þær stærstu á landinu, næst á eftir Faxaflóahöfnum og skapast þar um fjórðungur af útflutningstekjum Íslands. Útgerð, álframleiðsla og margvísleg þjónustustarfsemi myndar megingrunninn í efnahagi sveitarfélagsins og eru atvinnutekjur á íbúa með þeim hæstu hér á landi. Samfara uppbyggingu atvinnulífs hefur markvisst verið unnið að því að styrkja innviði sveitarfélagsins. Fjórðungssjúkrahús landshlutans er starfrækt í Neskaupstað ásamt Heilbrigðisstofnun Austurlands og heilsugæsla er staðsett í hverjum bæjarkjarna. Þá er Slökkvilið Fjarðabyggðar eitt fárra atvinnuslökkviliða utan höfuðborgarsvæðisins.

Atvinnunþróun og frekari atvinnusköpun er á meðal meginverkefna Fjarðabyggðar. Á það við um öll helstu svið atvinnulífsins hvort heldur litið er til hefðbundinna atvinnugreina í dreifbýli, ferðaþjónustu, skapandi greina í menningu og listum, lífrænt vottaðra framleiðslugreina eða nýsköpun á sviði líftækni svo að dæmi séu nefnd. Leitast er við að veita frumkvöðlum og nýjum fyrirtækjum góða og skjótvirka þjónustu. Þá er ekki síður lögð áhersla á að auðvelda einstaklingum jafnt sem fjölskyldum að setjast að og laga sig að nýjum aðstæðum. Meginmarkmið Fjarðabyggðar sem sveitarfélags, eins og það endurspeglast í einkunnarorðum þess, á líklega hvergi betur við en hér - þú ert á góðum stað.