Heimili og húsnæði

Sú þjónusta sem sveitarfélagið veitir og lýtur að heimili og húsnæði spannar breitt svið og ólíka aldurshópa. Þjónustuíbúðir og hjúkrunarheimili í Fjarðabyggð snerta eldri þegna samfélagsins og fellur málaflokkurinn að því leyti undir félagsþjónustu Fjarðabyggðar. Mannvirkjasvið Fjarðabyggðar kemur einnig við sögu, en það sér um leiguhúsnæði í eigu sveitarfélagsins. Þá er móttökufulltrúi nýrra íbúa þeim sem flytja til Fjarðabyggðar innan handar í stóru og smáu. 

 Búsetuþjónusta félagsþjónustunnar miðar að því, að gera einstaklingum kleift að búa á heimili sínu eins lengi og hugur og starfsþrek er til. Áhersla er jafnframt lögð á samstarf við íbúa og hagsmunasamtök þeirra, með það fyrir augum að vinna gegn félagslegri einangrun eða rjúfa þar sem hennar verður vart og efla möguleika einstaklingsins til virkrar þátttöku í samfélaginu. Að sama skapi er leitast við að tryggja sérstök húsnæðisúrræði þegar þeirra er þörf.