Framkvæmdaleyfi

Framkvæmdaleyfi er leyfi fyrir meiriháttar framkvæmdum sem ekki eru háðar byggingarleyfi svo sem leyfi fyrir gerð gatna, holræsa, vega og brúa annarra en göngubrúa í þéttbýli, jarðgangana, flugbrauta, dreifi- og flutningakerfa rafveitna, hitaveitna, vatnsveitna og fjarskipta, hafna, virkjana, efnistöku svæða, sorpförgunar og annarra meiriháttar framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess. Áður en framkvæmdaleyfi er veitt skal liggja fyrir hvort framkvæmdin sé háð mati á umhverfisáhrifum. Ef framkvæmd er háð mati á umhverfisáhrifum skal umhverfismati lokið áður en framkvæmdaleyfi er veitt. Nauðsynleg gögn með umsókn eru uppdráttur í þremur eintökum sem sýnir framkvæmd og afstöðu hennar í landi, nánar tiltekið yfirlitsuppdráttur í mælikvarða 1:50.000-1:5.000 þar sem fram koma mörk viðkomandi svæðis, tenging þess við þjóðveg, hæðarlínur og mannvirki sem fyrir eru á svæðinu.

Þar sem það á við skal einnig leggja fram afstöðuuppdrátt í mælikvarða 1:2.000-1:1.000 þar sem fram koma mörk viðkomandi svæðis, hæðarlínur, mannvirki sem fyrir eru á svæðinu og upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir eftir því sem við getur átt. Auk þess fylgigögn þar sem fram kemur lýsing á framkvæmd og hvernig framkvæmd fellur að gildandi skipulagsáætlunum ásamt öðrum upplýsingum sem eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd telur nauðsynlegar. Framkvæmdaleyfishafi greiðir þann kostnað sem umsókninni og eftirliti með framkvæmdinni fylgir. 

Umsóknareyðublað má nálgast hér á vef Fjarðabyggðar, á bæjarskrifstofu eða þjónustugáttum bókasafna. Nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi á  skipulagsfulltrui@fjardabyggd.is eða í síma 470 9000.

Umsóknarferli

 • Umsókn skal berast skipulagsfulltrúa sem yfirfer 
  hana og leggur fyrir eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd.
 • Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd tekur umsóknina til afgreiðslu.
 • Bæjarstjórn staðfestir eða hafnar niðurstöðu eigna-, skipulags- 
  og umhverfisnefndar.
 • Skipulagsfulltrúi gefur út framkvæmdaleyfi. 
 • Umsókn um framkvæmdaleyfi skal vera skrifleg og undirrituð eða samþykkt af landeiganda.

 Umsækjandi sendir umsóknina bréfleiðis eða leggur hana inn til afgreiðslu hjá eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd ásamt nauðsynlegum gögnum um fyrirhugaða framkvæmd. Nefndin getur í einstökum tilvikum afgreitt umsóknir um framkvæmdaleyfi á grundvelli skýrslu og úrskurðar um mat á umhverfisáhrifum og/eða deiliskipulags án þess að ákvæðum laga  sé fullnægt, enda þyki þá fullnægjandi grein gerð fyrir framkvæmd. Skila má umsóknum inn á byggingarfulltrui@fjardabyggd.is, bæjarskrifstofu eða þjónustugáttum bókasafna.

Fylgigögn með umsókn

 • Yfirlitsuppdráttur
 • Afstöðuuppdrættir
 • Lýsing á framkvæmd
 • Mat á framkvæmd m.t.t.
  gildandi skipulagsáætlana
 • Önnur umbeðin gögn