UMHVERFI OG SAMGÖNGUR

Stefna Fjarðabyggðar í umhverfismálum byggir á grunni sjálfbærrar þróunar, eins og hún er sett fram í stefnu stjórnvalda um Velferð til farmtíðar. Umhverfisviðmiðin sem sveitarfélagið starfar eftir  skiptast í fjóra meginflokka eða Heilnæmt og öruggt umhverfi, Verndun náttúru Íslands, Sjálfbæra nýtingu auðlinda og Hnattræn viðfangsefni. Litið er svo á að heilnæmt umhverfi og sátt sambúð manns og náttúru varði velferð Fjarðabyggðar og framtíðarhag. Í framkvæmd byggja umhverfismál á samstarfi sveitarfélags og íbúa. Liður í umhverfisstefnu Fjarðabyggðar er að stuðla  að aukinni endurvinnslu á sorpi og endurvinnanlegum úrgangi og hefur Grænu tunnunni verið dreift í því skyni. Með bættum almenningssamgöngum hafa einnig verið tekin mikilvæg skref í átt að sjálfbærri samfélagsþróun. 

Áætlunarferðir strætisvagna tengja saman bæjarkjarna Fjarðabyggðar. Góðar almenningssamgöngur og markviss uppbygging þeirra eru forsenda þess að sveitarfélagið myndi samfellt atvinnusvæð. Þá jafna góðar almenningssamgöngur möguleika á atvinnusókn, námi og afþreyingu hjá íbúum sveitarfélagsins. Leiðarkerfið er afrakstur tilraunaverkefnis sem stóð með góðum árangri yfir í nokkur ár. Fjarðakortið er handhægt áfyllingarkort sem gengur bæði í strætó og sundlalugar Fjarðabyggðar, en auk þess má greiða fyrir stakar ferðir eða kaupa strætókort. Fjarðabyggð er aðili að Strætisvögnum Austurlands sem tengir leiðarkerfi sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög nær og fjær. Þá eru áætlunarferðir flugrútunnar á milli Egilsstaðaflugvallar og bæjarkarna hluti af leiðarkerfinu.