Hundasvæði

Í Fjarðabyggð eru skilgreind svæði þar sem sleppa má hundum lausum undir eftirliti. Öllum er heimill aðgangur að þessum svæðum en búast má við að hundar gangi þar lausir í fylgd eiganda eða umráðamanns. Innan þéttbýlismarka er heimilt að vera með hunda í taumi utandyra. Þó er með öllu óheimilt að vera með hunda á vatnsverndarsvæðum, sorpförgunarstöðum, útisamkomum, í kirkjugörðum og öðrum stöðum sem tilteknir eru í reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2001. Utan þéttbýlismarka er heimilt að sleppa hundi lausum undir eftirliti umsjónarmanns, án þess þó að gengið sé á rétt viðkomandi landeiganda. Lausir hundar mega þó ekki vera á skíðasvæðum þegar þau eru notuð sem slík. Hundar á lögbýlum mega ganga frjálsir á landareign eigenda sinna.

Hundaeiganda, eða umráðamanni hunds, er skylt að sjá til þess að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum, óþrifnaði eða verði fólki til óþæginda á neinn hátt. Ruslatunnum hefur verið komið fyrir á skilgreindum hundasvæðum, en eiganda eða umráðamanni hunds er alltaf skylt að fjarlægja saur eftir hundinn.  Hafi hundaeigendur áhuga á að bæta aðstöðu á svæðinu eru þeir beðnir um að hafa samband við starfsmenn framkvæmdasviðs Fjarðabyggðar  í síma 470 9000 eða á netfanginu fjardabyggd@fjardabyggd.is.

Skilgreind hundasvæði í fjarðabyggð

Hundasvæði Neskaupstað

Í Neskaupstað er svæðið innan við íbúabyggð, fyrir ofan gamla frystihúsið, norðan Norðfjarðarvegar.

Hundasvæði Eskifirði

Í Eskifirði er svæðið innan byggðar, ofan vegslóða og utan við Þverá.

Hundasvæði Reyðarfirði

Í Reyðarfirði er svæðið í fjarðarbotni, innan við Geithúsaá.

Hundasvæði Fáskrúðsfirði

Í Fáskrúðsfirði er svæðið á gömlu flugbrautinni.

Hundasvæði Stöðvarfirði

Í Stöðvarfirði er svæðið utan við byggðina, neðan Suðurfjarðarvegar, innan við gámavöll.