Réttindagæslumaður fatlaðra á Austurlandi

Í maí 2011 tók til starfa nýr réttindagæslumaður fólks með fötlun á Austurlandi. Svæðið sem nýtur þjónustu trúnaðarmanns er frá Vopnafirði til  og með Hornafirði.  Á sama tíma voru skyldur réttindagæslumanns auknar frá því sem áður var skilgreint í lögum.

Megin hlutverk réttindagæslumanns er að fylgjast með högum fólks með fötlun og veita því stuðning og aðstoð við réttarleit. Auk þess getur réttindagæslumaður tekið upp mál að eigin frumkvæði.

Hlutverk réttindagæslumanns

  • Að fylgjast með högum fólks með fötlun og aðstoða það við gæslu á réttindum þeirra.

Bæði er þarna um að ræða eftirlitsskyldu með högum fólks með fötlun og stuðningur við þá. Stuðningurinn getur verið við að aðstoða við persónuleg réttindi fólks með fötlun, meðferð á einkafjármunum þeirra, einkamál eða vegna þjónustu sem fatlaðir eiga rétt á.

  • Fatlaður einstaklingur getur leitað til trúnaðarmanns með allt sem varðar réttindi hans. Hver sá sem telur að brotið sé á réttindum einstaklings með fötlun getur tilkynnt það réttindagæslumanni.

Það felur í sér  að þeir sem eru fatlaðir geta leitað aðstoðar sem og ættingjar, vinir eða hver sem er sem upplifir að brotið sé á fötluðum einstaklingi.

  •  Að veita þeim, sem til hans leita, stuðning og aðstoð við að leita réttar síns.

Réttindagæslumaður aðstoðar fólk með fötlun að finna úræði og fylgir málum eftir þangað til lausn er fundin.

  • Réttindagæslumaður getur tekið upp mál að eigin frumkvæði.

Þetta er hluti af eftirlitsskyldu réttindagæslumanns þar sem hann ferðast um og fylgist með högum þess sem ekki getur haft samband við réttindagæslumann að eigin frumkvæði. Getur hann skoðað mál sem honum virðist vera réttur brotin á fötluðum.

Réttindagæslumanni ber skylda til að fræða fólk um réttindi þess og sjá til þess að fræðslu sé komið til þeirra og þeim sem hafa umsjón með þjónustu við þá.

Umsóknarferli

Réttindagæslumaður fatlaðra á Austurlandi er Bryndís Gunnlaugsdóttir, Tjarnarbraut 39E (áður Vonarland), 700 Egilsstaðir, 858 1964, bryndis@rett.vel.is

Óska má eftir viðtalstíma hjá réttindagæslumanni í farsíma  
858 1964, alla virka daga á milli kl 9:00-12:00, eða á bryndis@rett.vel.is

Ábendingar og kvartanir

Félagsmálastjóri Fjarðabyggðar, felagsthjonusta@fjardabyggd.is, sími 470 9017.